Formy płatności

1.  Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a.  za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.wermo.pl
b.  przelewem na rachunek bankowy sklepu – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy
2. Na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem składającym zamówienie przez Internet dopuszcza się możliwość zastosowania, innych aniżeli wymienione, form płatności.
3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Klientów.

Dostawa towarów

  1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach od 9.00 do 18.00.
  2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
  3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
  4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od:
  • momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, lub
  • od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem, lub
  • od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres: sklep@wermo.

     5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. 

     6. Przy odbiorze przesyłki, zaleca się, by w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

     7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi  zaś wysłany na adres Sprzedawcy.