(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

 

 

Adresat:

 

Wermo Alina Janiszewska ul. Narcyzowa 30, kod pocztowy 87-100 Toruń

 


 

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

-    Adres konsumenta(-ów) 

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

-    Data


 

 

 

 

 

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić